Ödül Kategorileri
2010 yılından bu yana Türkiye’de verilmekte olan CIO Ödülleri'nde yapılan başvurular hepsi aynı form üzerinden yapılmaktadır. Yapılan başvurulardaki şirket büyüklükler sektör ve kurum katkısı açısından farklı kategorilerde değerlendirmeler yapılmakta ve ödüller buna göre verilmektedir.

Bu kategoriler şu şekildedir:


- CIO Ödülleri
Geçtiğimiz sene içerisinde kurumunda başarılı IT projeler geliştirmiş, doğru araç ve yöntemleri uygulamış, kurumsal karlılığı artırmayı başarmış CIO’lara verilmektedir.

- CIO Ödülleri - Yenilikçi Liderler
Uyguladığı farklı projeler ile kurumlarının var olan iş süreçlerini etkilemeyi ve değiştirmeyi başarmış CIO’lara verilmektedir.

- CIO Ödülleri - Kamu
Kurumlarında başarılı proje geliştirmiş Kamu alanında çalışan IT yöneticilerine verilmektedir.

- CIO Ödülleri – Geleceğin IT Liderleri
KOBİ ölçeğindeki şirketlerde çalışan IT yöneticilerine verilmektedir.