SEÇİM SÜRECİ
CIO Ödüllerinde seçimler, 3 aşamalı bir program içerisinde yürütülmektedir.
  1. Başvuruların web sitesi üzerinden toplanması (Son başvuru 2 Kasım 2018)
  2. Ön seçici kurulun gelen başvuruları değerlendirip, gerekirse ek belge ve bilgi talep etmesi
  3. Jüri üyelerinin başvuru formlarını değerlendirmeleri ile ödül sahiplerinin belirlenmesi.
  4. Ödül Organizasyonu Aralık 2018